لپ تاپ

اخبار و معرفی تکنولوژی های مرتبط با کامپیوتری های قابل حمل شامل نوت بوک و نت بوک ها

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | 22 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 32 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 21 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 45 دیدگاه

| ۲۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | 24 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | 10 دیدگاه

لپ تاپ | اپل | مک بوک | مبین احمدی | ۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 46 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | 22 دیدگاه

لپ تاپ | اچ پی | مصطفی آرایشگر | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | 14 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید