لپ تاپ

اخبار و معرفی تکنولوژی های مرتبط با کامپیوتری های قابل حمل شامل نوت بوک و نت بوک ها

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 23 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 22 دیدگاه

بیشتر بخوانید