نمایشگاه تلکام

نمایشگاه ایران تلکام / Telecom هرساله در تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه شامل رونمایی از آخرین دستاوردهای شرکت‌های داخلی در زمینه مخابرات، موبایل، اینترنت و امکانات پیشرفته ارتباطی است اپراتور‌های اصلی ایران اعم از همراه اول و ایرانسل نقش پررنگی در آن دارند.

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۵۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | 46 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | 19 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | 11 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | 33 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | 12 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | 31 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | 29 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | 22 دیدگاه

بیشتر بخوانید