آیپد او اس

iPadOS سیستم عامل جدید اپل برای آیپدها است که قابلیت‌های جدیدی را به تبلت‌های اپل اضافه می‌کند و آن‌ها را از آیفون جدا کرده و امکانات شبیه به کامپوترهای شخصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | 16 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | 26 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۰۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | 22 دیدگاه

| ۱۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 56 دیدگاه

| ۰۰:۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید