آیپد او اس

iPadOS سیستم عامل جدید اپل برای آیپدها است که قابلیت‌های جدیدی را به تبلت‌های اپل اضافه می‌کند و آن‌ها را از آیفون جدا کرده و امکانات شبیه به کامپوترهای شخصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | 22 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | 26 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | 21 دیدگاه

| ۰۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | 18 دیدگاه

| ۲۲:۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | 16 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | 51 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | 30 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | 53 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | 5 دیدگاه