اینترنت اشیا

اخبار و مقالات مرتبط با اینترنت اشیا و لوازم هوشمند. اینترنت اشیا یکی از مهم‌ترین و بروز‌ترین زمینه‌های فناوری است و شرکت‌های زیادی در توسعه‌‌ی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۰۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 17 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | + دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید