اینترنت اشیا

اخبار و مقالات مرتبط با اینترنت اشیا و لوازم هوشمند. اینترنت اشیا یکی از مهم‌ترین و بروز‌ترین زمینه‌های فناوری است و شرکت‌های زیادی در توسعه‌‌ی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۰۱:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۰۱:۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۰۰:۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۰۰:۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۵:۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید