اینتل Xe

Xe نام معماری گرافیک اینتل است که از نسل ۱۱ در پردازنده های اینتل به‌کار می‌رود، این شرکت توسعه‌ی گرافیک مجزا و کارت گرافیک دسکتاپ را نیز براساس معماری Xe و نام تجاری Arc Alchemsit آغاز کرده است.

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | 15 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | + دیدگاه