کارت گرافیک Xe اینتل

Xe نام کارت‌های گرافیک اینتل است. اینتل که بیشتر به ساخت پردازنده‌های مرکزی (CPU) شهرت دارد، قصد دارد شانس خود را در بازار پردازنده‌های گرافیکی مجزا نیز بیازماید.

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | 16 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید