چه انتظاری از کنگره جهانی موبایل MWC 2018 داشته باشیم

بررسی اچ تی سی یو 11

نگاه نزدیک ویدیویی به اچ تی سی U Ultra و U Play

اچ تی سی

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۰۹:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | 16 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | 14 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | 10 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید