هرآنچه باید درباره فناوری Mini-LED صفحه نمایش بدانید

هفت نکته که باید درباره‌ی کارت‌های گرافیک اکسترنال بدانید

نسل دوم حافظه‌های Optane اینتل با بهبود عملکرد و تعداد لین PCIe بیشتر معرفی شد

سخت افزار

اخبار مرتبط با سخت افزار های کامپیوتر و فناوری های مرتبط با آن

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۱۶:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | 12 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 71 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | 13 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | 29 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 28 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | 21 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | 15 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید