گرانش

گرانش / Gravity یا جاذبه، پدیده‌ای طبیعی است که در آن همه‌ی اجسام دارای جرم یکدیگر را جذب می‌کنند.

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | 13 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | 12 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید