گرانش

گرانش / Gravity یا جاذبه، پدیده‌ای طبیعی است که در آن همه‌ی اجسام دارای جرم یکدیگر را جذب می‌کنند.

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | 26 دیدگاه

| ۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | 10 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | + دیدگاه

| ۰۸:۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | + دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | 15 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | + دیدگاه