پردازنده گرافیکی

کارت گرافیک های انویدیا و ای ام دی و گرافیک های اینتل و همچنین پردازنده‌های گرافیکی موبایل

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 16 دیدگاه

| ۱۱:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید