پردازنده گرافیکی

کارت گرافیک های انویدیا و ای ام دی و گرافیک های اینتل و همچنین پردازنده‌های گرافیکی موبایل

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | 16 دیدگاه

| ۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | 12 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 25 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | 17 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید