چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

۹ حقیقت جالب و باورنکردنی در مورد نئاندرتال‌ها

بیوگرافی باربارا مک‌کلینتاک، گیاه‌شناسی با جایزه نوبل پزشکی

ژنتیک

ژنتیک (به معنای آفریدن بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوت‌های جانداران زنده می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این دانش می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | 17 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | 15 دیدگاه

بیشتر بخوانید