چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

۹ حقیقت جالب و باورنکردنی در مورد نئاندرتال‌ها

بیوگرافی باربارا مک‌کلینتاک، گیاه‌شناسی با جایزه نوبل پزشکی

ژنتیک

ژنتیک (به معنای آفریدن بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوت‌های جانداران زنده می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این دانش می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | 23 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | 15 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 19 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۳۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | + دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | 13 دیدگاه

| ۱۷:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید