چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

۹ حقیقت جالب و باورنکردنی در مورد نئاندرتال‌ها

بیوگرافی باربارا مک‌کلینتاک، گیاه‌شناسی با جایزه نوبل پزشکی

ژنتیک

ژنتیک (به معنای آفریدن بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوت‌های جانداران زنده می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این دانش می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 12 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | 27 دیدگاه

| ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید