جی‌بورد

تمام اخبار و مطالب مربوط به جی بورد / GBoard که کیبورد نرم افزاری گوگل برای گوشی‌های اندروید است.

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | 28 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | 18 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | 32 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | 11 دیدگاه