دانشمندان در اتفاقی نادر، لاک‌پشت را در حال شکار پرنده مشاهده کردند

پروژه هارپ؛ آزمایشگاهی در آسمان یا سلاحی نظامی برای وارونه کردن دنیا؟

مهندسی بی‌نهایت: تلسکوپ فضایی هابل؛ دریچه‌ای به اعماق پررمزوراز کیهان

علوم پایه و مهندسی

اخبار و مقاله‌های دنیای فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست شناسی و دستاور‌د‌های پژوهشگران در این زمینه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | 198 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | 29 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | 14 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | 18 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | 17 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | 24 دیدگاه

| ۱۲:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید