راستی آزمایی

راستی آزمایی / fact check نام دسته ای از مقالات اختصاصی زومیت است که در آن برای تشخیص افسانه از واقعیت به بررسی شایعات، اخبار دروغ و باورهای غلط رایج می پردازیم.

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | 75 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 30 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید