تشخیص چهره

تشخیص چهره / Facial Recognition فناوری است که می‌تواند اشخاص را از روی تصویر یا عکس دیجیتالی یا ویدیوی آن‌ها تشخیص بدهد. استفاده از این فناوری در دوربین‌های نظارتی در سطح شهرها توسط دولت‌ها باعث نگرانی بسیاری نسبت به سوء استفاده از این فناوری و نقض حریم شخصی توسط حکومت‌ها شده است.

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | 10 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | 14 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | 23 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | 32 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | 26 دیدگاه

ویدیو | موبایل | اپل | صدرا مخملی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | 120 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | 21 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | 18 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید