راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

افزایش بهره‌وری با یک عادت روزانه

تحصیلات

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | 20 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید