راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

افزایش بهره‌وری با یک عادت روزانه

تحصیلات

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید