راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

افزایش بهره‌وری با یک عادت روزانه

تحصیلات

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | 26 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 13 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 21 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 36 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 20 دیدگاه

| ۲۲:۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 36 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید