راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

افزایش بهره‌وری با یک عادت روزانه

تحصیلات

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | 31 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | 71 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | 11 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | 24 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 31 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 79 دیدگاه

| ۱۶:۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | 20 دیدگاه

| ۲۱:۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 59 دیدگاه

| ۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 53 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 37 دیدگاه

| ۱۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید