راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

افزایش بهره‌وری با یک عادت روزانه

تحصیلات

| ۱۱:۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | 54 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | 40 دیدگاه

| ۱۴:۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 9 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | 49 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | 22 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | 11 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | 11 دیدگاه

| ۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | 22 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | 35 دیدگاه

| ۱۴:۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 19 دیدگاه

| ۱۹:۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | 14 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | 30 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 18 دیدگاه

| ۱۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 48 دیدگاه

| ۱۲:۰۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | 3 دیدگاه