دی ان ای

دی‌ان‌ای مخفف عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک با دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوری است. آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش ایوری آزمایش‌هایی انقلابی و سرآغازی در شناسایی و مطالعهٔ دی ان ای به عنوان ژنوم بودند.

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | 44 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید