دی ان ای

دی‌ان‌ای مخفف عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک با دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوری است. آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش ایوری آزمایش‌هایی انقلابی و سرآغازی در شناسایی و مطالعهٔ دی ان ای به عنوان ژنوم بودند.

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | 19 دیدگاه

بیشتر بخوانید