نگاهی جامع به سخت‌‌افزار مک پرو ۲۰۱۹

کاربران حرفه‌ای از دلایل خرید مک پرو جدید می‌گویند

چه آینده‌ای در انتظار کامپیوترهای شخصی رومیزی است؟

کامپیوتر رومیزی

کامپیوترهای رومیزی، کامپیوترهای بدون کیس، All in Oneها، کامپیوتری کوچک، استیک ها

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | 27 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید