افسردگی

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد.

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | 14 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | 36 دیدگاه

| ۱۳:۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۰۱:۱۵ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید