افسردگی

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد.

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | 19 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | 12 دیدگاه

بیشتر بخوانید