افسردگی

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد.

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۵۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | 13 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | 16 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | 25 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۶:۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۰۸:۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید