حملات DDOS

DDoS مخفف Distributed Denial of Service است که نوعی از حمله به سرور است که در آن حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

| ۱۱:۱۵ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۲۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | 45 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | 35 دیدگاه

| ۱۱:۱۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۳۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | 71 دیدگاه

| ۱۵:۱۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | 7 دیدگاه

| ۱۷:۰۲ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۴۸ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۳۲ ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید