حملات DDOS

DDoS مخفف Distributed Denial of Service است که نوعی از حمله به سرور است که در آن حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۱۳:۳۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | 39 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | 6 دیدگاه

امنیت | مسعود ذاکری | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | 1 دیدگاه