کافی لیک

نسل هشتم پردازنده های اینتل با نام کافی لیک یا Coffee Lake

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | 15 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | 34 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | 16 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | 15 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید