سیستم عامل کروم

| ۱۸:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۱:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

لپ تاپ | احمدرضا فرهبد | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | + دیدگاه

فناوری | سید امیر علوی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | 10 دیدگاه