برترین ساعت‌‌های هوشمند و پوشیدنی‌‌ها در CES 2020

اپل واچ LTE از دیدگاه وب‌سایت اپل

نگاه نزدیک به ساعت هوشمند اپل واچ 3

پوشیدنی ها

ساعت های هوشمند، دستبندهای سلامت و دیگر گجت‌ های پوشیدنی

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۵۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | 21 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 21 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 56 دیدگاه

| ۰۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | 37 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید