واقعیت مجازی

اخبار و مقالات مرتبط با فناوری واقعیت مجازی و معرفی و بررسی هدست های VR شامل Vive، پلی استیشن وی آر و آکیولس ریفت

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید