آیا واقعا جنگل‌های آمازون ۲۰ درصد اکسیژن ما را تامین می‌کند؟

معرفی بزرگ‌ترین استارتاپ‌های شکست‌خورده حوزه پزشکی

افسانه‌های استارتاپی: نیاز به سرمایه ریسک پذیر

استارتاپ

تمام مطالب و آموزش‌های مرتبط با استارتاپ‌ها و کسب و کار‌های کوچک برای مدیریت و پیشرفت شرکت‌های نوپا

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۴:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 24 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 15 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | 8 دیدگاه

| ۱۸:۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید