بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ی رهبری تیم کسب‌و‌کار

چگونه بهترین روش را برای تماس با افراد انتخاب کنیم؟

نسل بعدی فریلنسرها چگونه خواهند بود

پیشرفت شخصی

آموزش پیشرفت و ارتقای مهارت‌ها و جنبه‌های مختلف شخصیتی برای اداره و مدیریت بهتر کسب و کار‌ها و شرکت‌های گوناگون و موفقیت در زندگی.

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | 40 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | 47 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | 16 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید