بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ی رهبری تیم کسب‌و‌کار

چگونه بهترین روش را برای تماس با افراد انتخاب کنیم؟

نسل بعدی فریلنسرها چگونه خواهند بود

پیشرفت شخصی

آموزش پیشرفت و ارتقای مهارت‌ها و جنبه‌های مختلف شخصیتی برای اداره و مدیریت بهتر کسب و کار‌ها و شرکت‌های گوناگون و موفقیت در زندگی.

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 23 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید