بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ی رهبری تیم کسب‌و‌کار

چگونه بهترین روش را برای تماس با افراد انتخاب کنیم؟

نسل بعدی فریلنسرها چگونه خواهند بود

پیشرفت شخصی

آموزش پیشرفت و ارتقای مهارت‌ها و جنبه‌های مختلف شخصیتی برای اداره و مدیریت بهتر کسب و کار‌ها و شرکت‌های گوناگون و موفقیت در زندگی.

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 11 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 16 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | 34 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید