بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ی رهبری تیم کسب‌و‌کار

چگونه بهترین روش را برای تماس با افراد انتخاب کنیم؟

نسل بعدی فریلنسرها چگونه خواهند بود

پیشرفت شخصی

آموزش پیشرفت و ارتقای مهارت‌ها و جنبه‌های مختلف شخصیتی برای اداره و مدیریت بهتر کسب و کار‌ها و شرکت‌های گوناگون و موفقیت در زندگی.

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | 22 دیدگاه

| ۱۶:۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید