بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ی رهبری تیم کسب‌و‌کار

چگونه بهترین روش را برای تماس با افراد انتخاب کنیم؟

نسل بعدی فریلنسرها چگونه خواهند بود

پیشرفت شخصی

آموزش پیشرفت و ارتقای مهارت‌ها و جنبه‌های مختلف شخصیتی برای اداره و مدیریت بهتر کسب و کار‌ها و شرکت‌های گوناگون و موفقیت در زندگی.

| ۱۷:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید