داده یا همان طلای قرن ۲۱ توسط چه کسانی کنترل می‌شود

بیوگرافی پریسا تبریز، بانوی ایرانی-لهستانی در راس تیم کروم گوگل

نگذارید کارمندانتان بزرگ‌ترین خطر امنیتی شرکت باشند

امنیت

مطالب مرتبط با امنیت و آسیپ پذیری شبکه های کامپیوتری و وسایل الکترونیکی مختلف

| ۱۸:۵۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | 32 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | 26 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | 12 دیدگاه

| ۰۹:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 12 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 2 دیدگاه
امنیت | سارا ارجمند | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 24 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 15 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 10 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید