پازل

پازل و معما هوش برای پویایی ذهن و سرگمی

پازل: تصاویر متفاوت

| جمعه, ۲ آذر ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: الگوی گمشده

| جمعه, ۲۵ آبان ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: جدول اعداد

| جمعه, ۱۸ آبان ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: ساعت‌ متفاوت

| جمعه, ۱۱ آبان ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: عدد متفاوت

| جمعه, ۴ آبان ۹۷, ۲۰:۳۰

پازل: آخرین عدد

| جمعه, ۲۷ مهر ۹۷, ۲۰:۳۰

پازل: آخرین ترکیب

| جمعه, ۲۰ مهر ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: عددی متفاوت در مجموعه

| جمعه, ۱۳ مهر ۹۷, ۲۰:۰۰
زوم پلاس | پازل | مجید خنیفــر | جمعه, ۶ مهر ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: بلوک‌های مکعب‌شکل

پازل: سری اعداد

| جمعه, ۳۰ شهریور ۹۷, ۲۰:۰۰
زوم پلاس | پازل | مجید خنیفــر | جمعه, ۲۳ شهریور ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: خواهر بزرگتر

پازل: عدد پنجم

| شنبه, ۱۷ شهریور ۹۷, ۱۱:۴۴

پازل: عدد گمشده در جدول

| جمعه, ۹ شهریور ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: بطری خالی

| جمعه, ۲ شهریور ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: چیدمان متفاوت

| شنبه, ۲۷ مرداد ۹۷, ۱۶:۰۰

پازل: عدد سوم

| جمعه, ۱۹ مرداد ۹۷, ۲۱:۳۰

پازل: عددی برای روز جمعه

| جمعه, ۱۲ مرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تصویر چهارم

| جمعه, ۵ مرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب

| جمعه, ۲۹ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب رنگی

| جمعه, ۲۲ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

بیشتر بخوانید