پازل و معما - زومیت

پازل

پازل و معما هوش برای پویایی ذهن و سرگمی

پازل: عدد سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۹ مرداد ۹۷, ۲۱:۳۰

پازل: عددی برای روز جمعه

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۲ مرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تصویر چهارم

مجید خنیفــر | جمعه, ۵ مرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۹ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۲ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: شکل چهارم

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۵ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: شکل نهایی

مجید خنیفــر | جمعه, ۸ تیر ۹۷, ۲۰:۰۰

پازل: الگوی گمشده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱ تیر ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: عدد سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۵ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تمام مربع‌های تصویر

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۸ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تصاویر متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۱ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: ساختار یک مکعب

مجید خنیفــر | جمعه, ۴ خرداد ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تصاویر متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۸ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: جایگزین

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۱ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: استوانه و گوی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۴ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: رمزگشایی از رابطه

مجید خنیفــر | جمعه, ۷ اردیبهشت ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: رابطه سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۳۱ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مسابقه طناب‌کشی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۴ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: مکعب رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰

پازل: تاس چرخنده

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۰ فروردین ۹۷, ۲۱:۰۰
تبلیغات

بیشتر بخوانید