پازل

پازل و معما هوش برای پویایی ذهن و سرگمی

پازل: ساعت ایستگاه

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۹ دی ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: سایه‌ها

مجید خنیفــر | دوشنبه, ۲۵ دی ۹۶, ۲۱:۳۰

پازل: فرزند سعید

مجید خنیفــر | شنبه, ۱۶ دی ۹۶, ۲۲:۳۰

پازل: رنگ مجهول

مجید خنیفــر | جمعه, ۸ دی ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: بلاک سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۱ دی ۹۶, ۲۱:۳۰

پازل: شکل‌های همزاد

مجید خنیفــر | شنبه, ۲۵ آذر ۹۶, ۲۱:۴۵

پازل: اسب مسابقه

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ آذر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: استخر خالی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۰ آذر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: قاتل و مقتول

مجید خنیفــر | جمعه, ۳ آذر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: درب قفل شده

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۶ آبان ۹۶, ۲۱:۱۰

پازل: عدد گمشده

مجید خنیفــر | شنبه, ۲۰ آبان ۹۶, ۲۲:۰۰

پازل: ساعت شش

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۲ آبان ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: معبد قدیمی

مجید خنیفــر | جمعه, ۵ آبان ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: تصویر بعدی

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۸ مهر ۹۶, ۲۱:۳۰

پازل: تصاویر متفاوت

مجید خنیفــر | شنبه, ۲۲ مهر ۹۶, ۲۲:۲۲

پازل: عدد سوم

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۴ مهر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: فاصله‌‌ ایجاد شده

مجید خنیفــر | جمعه, ۷ مهر ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: ترکیب آخر

مجید خنیفــر | جمعه, ۳۱ شهریور ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: شکل متفاوت

مجید خنیفــر | جمعه, ۲۴ شهریور ۹۶, ۲۱:۰۰

پازل: توپ‌های رنگی

مجید خنیفــر | جمعه, ۱۷ شهریور ۹۶, ۲۱:۴۵