نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

افزایش شجاعت سخنرانی به روش بزرگان

همگام با پیشروان

همگام با پیشروان، مجموعه ویدیوهای نوآوران و پیشروان دانش و فناوری

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | 10 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید