نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

افزایش شجاعت سخنرانی به روش بزرگان

همگام با پیشروان

همگام با پیشروان، مجموعه ویدیوهای نوآوران و پیشروان دانش و فناوری

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | 11 دیدگاه

| ۱۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید