نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

افزایش شجاعت سخنرانی به روش بزرگان

همگام با پیشروان

همگام با پیشروان، مجموعه ویدیوهای نوآوران و پیشروان دانش و فناوری

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | 33 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | 20 دیدگاه

| ۱۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید