نبرد جف بزوس و سیاست‌‌مداران؛ آیا آمازون شکست‌ناپذیر است؟ (بخش اول)

چرا استراتژی جدید روابط عمومی آمازون ناکارآمد است

افزایش شجاعت سخنرانی به روش بزرگان

همگام با پیشروان

همگام با پیشروان، مجموعه ویدیوهای نوآوران و پیشروان دانش و فناوری

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | 15 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید